Nordiska toner

Heliga Kors kyrka lördag 5 oktober kl 16.00

Konsert med Kammarkören Musica, Köpenhamn.

Dirigent: Filipe Carvalheiro

Upplev norsk, finsk, dansk och svensk körmusik som leder tankarna till naturen, ljuset och den stämning som kännetecknar Skandinavien.

Kammarkören Musica sjunger ett urval av de största nordiska körverken av Rued Langgaard, Evert Taube, Jaako Mäntyjärvi m fl