Foto: Pixabay

Musikgudstjänst med fredstema

Bräkne-Hoby kyrka söndag 23 oktober kl 11.00

Anna Svensson, Tobias Harms, Maria Säfverblad, Diskanterna och Karin Sax Granlöf