Foto: Pixabay

Musik i jul- och trettondedagstid

Heliga Kors kyrka trettondedag jul 6 januari kl 18.00

Trettondagsmusik av Anders Öhrwall

Sancta Mariakören och orkester under ledning av Fredric Lindahl

Andakt: Anna Svensson