Pyssel
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Miniorer

i Listerby och Saxemara

Till vår glädje så har många av våra grupper blivit väldigt populära, så vi får lov att prioritera anmälningarna, så i första hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i Ronneby pastorat, i andra hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i någon annan församling samt i tredje hand de som icke är medlemmar.
Om ni inte är medlemmar går det bra att kontakta pastoratet på telefon 0457-17850 för att få mer information om medlemskap!

Listerby är för dig som går i årskurs 1 - 2. 

Saxemara är för dig som går i årskurs F - 2.

Vi sjunger, leker, pysslar och medverkar i gudstjänster. Vi kommer också att vara ute en del så tänk på att ha kläder efter väder.

Vi äter alltid mellanmål tillsammans. 

Listerby Sockenhus
Tisdagar kl 12.30 - 14.30

Höstterminen 2023:
Lov:
vecka 44

Vi erbjuder bussresa till och från skolan/fritids.

För mer information
maria.losell@svenskakyrkan.se