Foto: Ola Pagels

Kyrkogårdsvandring

Bräkne-Hoby kyrkogård tisdag 1 augusti kl 17.00

Fjolårets succé!

Vi samlas utanför kyrkan. Kort presentation av Tommy Persson

Guider: Vanja Stjernberg, Tommy Persson, Rune Kronqvist, Ola Pagels och kyrkogårdschef Magnus Näsström. 

Ett samarrangemang av Bräkne-Hoby församling och Bräkne-Hoby Hembygdsförening