Äpplen
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkans barntimmar

i Bräkne-Hoby är för dig som är mellan 4 - 5 år

Vi har möjlighet att hämta och lämna vid förskola. Vi äter alltid ett mellanmål tillsammans. Vi sjunger, leker, bakar, pysslar,medverkar vid gudstjänster, läser berättelser ur Bibeln och mycket mer!

Mer information om höstens datum kommer i augusti

Bräkne-Hoby Röda stugan (mittemot församlingshemmet) 
Tisdagar kl 13.00 - 15.00

Till vår glädje har vi många anmälningar till vår barngrupp, så vi får lov att prioritera anmälningarna. I första hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan Ronneby pastorat, i andra hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i någon annan församling och i tredje hand de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.  För er som inte är medlemmar går det bra att ringa eller komma in till pastoratet och skriva på en anmälan om inträde i Svenska kyrkan för då kommer ni automatiskt att hamna i första eller andra hand beroende på vilken församling ni tillhör.

Anmälan via mail till
maria.safverblad@svenskakyrkan.se