Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation 2022 - 2023

Vi har fortfarande kvar enstaka platser i nedanstående grupper. Varmt välkommen!

På konfirmationsträffarna pratar vi om vad som är viktigt i våra liv. Kärlek, relationer, döden, meningen med livet och hur Gud finns med i allt detta. Vi lär känna varandra och kyrkan genom lek, musik, samtal, film och olika former av skapande. Kom och var med oss och undersök svaren på de viktiga frågorna; vem är jag? Har Gud med mitt liv att göra?

Torsdagsgrupp i Kallinge

Vi ses varannan torsdag

ListerBygruppen

Vi träffas en söndag i månaden

Gaming-konfirmander

Vi träffas online en gång i veckan och IRL en gång i månaden

Sommargrupp

Vi är på läger vecka 26-27 2023

Om du har några frågor ...

... om inget av alternativen passar dig, om du går i särskola eller har andra särskilda behov - kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta ett alternativ som passar just dig.

Jenny Linnér, 070 - 558 58 89, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

Så här anmäler du dig!

Skicka med post - Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till oss eller lämna in den direkt på vår expedition. Märk kuvertet ”Konfirmation” till Ronneby pastorat, Kyrkogatan 24, 372 30  Ronneby,  

eller kan du skicka e-post - fyll i och fotografera av anmälningsblanketten. 
Skicka den till johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

Anmälningsblankett

Välj ett första och ett andrahandsalternativ på blanketten. Om du vill vara säker på att komma i den grupp du helst vill - så vänta inte!

En bekräftelse på vilken grupp du kommit med i, kommer hemskickat per post.

Välj den grupp som passar just dig!

Frågor och funderingar ...

... kring de olika grupperna besvaras av

Jenny Linnér, 070 - 558 58 89, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

Pdf-fil

Här kan du ladda ner broschyren med anmälningsblankett