Foto: Johanna Nilsson

Konfirmation 2021-2022

Mer information kommer

VÅRA ALTERNATIV FÖR KONFIRMATION
På konfirmationsträffarna pratar vi om vad som är viktigt i våra liv. Kärlek, relationer, döden, meningen med livet och hur Gud finns med i allt detta. Vi lär känna varandra och kyrkan genom lek, musik, samtal, film och olika former av skapande. Kom och var med oss och undersök svaren på de viktiga frågorna; vem är jag? Har Gud med mitt liv att göra?

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ...
... om du går i särskolan eller har andra särskilda behov - kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta ett alternativ som passar just dig.

Jenny Linnér, 070 - 558 58 89, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se