Foto: Johanna Nilsson

Konfirmation 2020-2021

Anmälan senast onsdag 26 augusti

VÅRA ALTERNATIV FÖR KONFIRMATION
På konfirmationsträffarna pratar vi om vad som är viktigt i våra liv. Kärlek, relationer, döden, meningen med livet och hur Gud finns med i allt detta. Vi lär känna varandra och kyrkan genom lek, musik, samtal, film och olika former av skapande. Kom och var med oss och undersök svaren på de viktiga frågorna; vem är jag? Har Gud med mitt liv att göra?

MÅNDAGSGRUPP I RONNEBY
I år erbjuder vi måndagsgrupp i Ronneby. Vi träffas en gång i veckan, på mån-
dagar efter skolan.

TORSDAGSGRUPP I KALLINGE
I år erbjuder vi tordagsgrupp i Kallinge. Vi träffas en gång i veckan, på torsdagar efter skolan.

HELGGRUPP I BRÄKNE-HOBY
Vi erbjuder helggrupp i Bräkne-Hoby. Gruppen träffas på söndagar, ca en gång/månad.

HELGGRUPP I RONNEBY
Vi erbjuder helggrupp i Ronneby. Gruppen träffas på söndagar, ca en gång/
månad.

LAJV/LOVGRUPP
Om du vill uppleva konfirmationstiden på ett spännande sätt är detta gruppen för dig! Med hjälp av äventyr, rollspel och lajv dyker vi tillsammans ner i den kristna tron. Vi har träffar ett par helger samt höstlov, jullov och påsklov.

SOMMARGRUPP
Uppstart i advent. Några träffar under året och sedan tre veckor under sommaren 2021. Veckorna 25-27 varav 4 dygn läger.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ...
... om du går i särskolan eller har andra särskilda behov - kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta ett alternativ som passar just dig.

Jenny Linnér, 070 - 558 58 89, jenny.linner@svenskakyrkan.se
Johanna Nilsson, 070 - 268 74 24, johanna.nilsson@svenskakyrkan.se

Här kan du ladda ner Konfirmation 2020-2021