Kallinge kyrkas tornur

Tornuret på Kallinge kyrka är under renovering därför är visarna bortplockade. Arbetet väntas pågå t o m september. Klockringning påverkas ej.