Bakformar
Foto: Magnus Aronson/IKON

Juniorer

i Listerby är för dig i årskurs 3 - 6

Till vår glädje så har många av våra grupper blivit väldigt populära, så vi får lov att prioritera anmälningarna, så i första hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i Ronneby pastorat , i andra hand de som är medlemmar i Svenska kyrkan i någon annan församling samt i tredje hand de som icke är medlemmar.
Om ni inte är medlemmar går det bra att kontakta pastoratet på telefon 0457-17850 för att få mer information om medlemskap!

Vi sjunger, leker, pysslar och medverkar i gudstjänster. Vi kommer också att vara ute en del så tänk på att ha kläder efter väder!

Vi äter alltid mellanmål tillsammans. Vi erbjuder bussresa till och från skolan/fritids.

Listerby Sockenhus
Tisdagar kl 14.30 - 16.30
Start v37.

Anmälan mottages endast under perioden 29 augusti till 4 september. Besked skickas till er under v36. Begränsat antal platser. Anmälan endast via e-post till
johanna.hakansson@svenskakyrkan.se