Bakformar
Foto: Magnus Aronson/IKON

Juniorer

i Listerby är för dig i årskurs 3 - 6

Ni får fika när ni kommer. Vi pysslar, leker, grillar, bakar, besöker kyrkan m m

Listerby Sockenhus
Tisdagar kl 14.30 - 16.30

Vi erbjuder buss från Listerbyskolan/fritids till Listerby Sockenhus.

Begränsat antal platser. Anmälan till Anja.

Höstterminen 2020: vecka 36 - 50

Lov 2020: vecka 44

För frågor och anmälan:
Maria Losell, 070 - 326 68 60
Anja Bengtsson, 070 - 268 10 64