Foto: Pixabay

Gamingkonfirmation ...

... är för dig som trivs i den digitala världen. 

Gruppen träffas ca sex söndagar i anslutning till gudstjänsten och däremellan ses vi ett antal kvällar i vår egen realm i Minecraft och använder Discord för att kunna diskutera med varandra. 

Vi arbetar med frågor om Bibeln, oss själva och livet med hjälp av att bygga bland annat hus, symboler, trädgårdar och berätta för varandra om våra byggen. 

Vi gör även ett dagläger, då vi åker på ett studiebesök, men gruppen gör inga övernattningar.