Fredskonsert

Heliga Kors kyrka fredag 13 september kl 19.00

* 12 fredsböner * 12 sånger * 12 traditioner

Musikerna Peter Elmberg, Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg har tonsatt 12 fredsböner från olika traditioner hämtade från ett fredsmöte i Assisi 1986.

Andakt: Gunnel Alvhäll