Foto: Pixabay

En rörlig musikal om VATTEN

Listerby kyrka lördag 11 maj kl 16.00

Anniekören, Vårkören och Eringsboda barnkör under ledning av Agneta Ljungström, Ben Baldwin och Fredric Lindahl.

Andakt: Lennart Sundell