Diakonemblem
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

omsorg om medmänniskor

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskor i livets olika situationer.

Att skapa mötesplatser för enskilda, i grupp och i större sammanhang är en viktig uppgift.
 
 "Den gyllene regeln", välkänd för de flesta.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."
Matt: 7:12

Någon att prata med

Diakoner i Ronneby pastorat

Tobias Harms

Ronneby pastorat

Diakon

Kristina Johansson

Ronneby pastorat

Diakon

Annette Karlstrand

Ronneby pastorat

Diakon

Präster i Ronneby pastorat

Gunnel Alvhäll

Ronneby pastorat

Kyrkoherde/präst

Gerda Mattiasson

Ronneby pastorat

Präst

Jenny Linnér

Ronneby pastorat

Präst

József Nemeth

Ronneby pastorat

Präst

Maurits Rehn

Ronneby pastorat

Präst

Bengt Sturevik

Ronneby pastorat

Vik komminister

Anna Svensson

Ronneby pastorat

Präst