Diakonemblem
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Diakoni

omsorg om medmänniskor

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskor i livets olika situationer.

Att skapa mötesplatser för enskilda, i grupp och i större sammanhang är en viktig uppgift.
 
 "Den gyllene regeln", välkänd för de flesta.
"Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."
Matt: 7:12

Hjärtformat moln

Sorgegrupp

När man mister sin make, maka eller sambo kommer man, efter några månader, att få en inbjudan per post. Sorgegruppen leds av pastoratets diakon

Värkligheten i Bräkne-Hoby

På Värkligheten erbjuder vi er väg till gemenskap och livsglädje!

Någon att prata med

Diakoner i Ronneby pastorat

Präster i Ronneby pastorat