Foto: Helena Johnsson

Byabön

Boahaga onsdag 10 juli kl 18.00

Jozsef Nemeth, Hjortsberga-Edestads kyrkokör och Lars Anglert.

Kaffeservering