Biskopsvisitationens öppna program

med start 10 oktober

10 oktober

17.00 Mässa, Fredrikskyrkan, Karlskrona

11 oktober

8.00 Morgonbön, Kallinge kyrka
18.30 Aftonbön, Fridlevstads kyrka

12 oktober

8.00 Morgonmässa, Ulrica Pia kyrka, Karlskrona
17.00 After work, The Fox & Anchor, Karlskrona

13 oktober

8.00 Morgonbön, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona

14 oktober

11.00 Festmässa, Bräkne-Hoby kyrka