Biblar
Foto: Helena Johnsson

Bibelstudiegrupp

Prästgården, Ronneby med 7 september kl 16.00

Bibelstudiegrupp

Vi läser Markusevangeliet tillsammans från början!

Att läsa Bibeln på egen hand, kan vara både svårt och utmanande. Nu ges dock möjligheten att komma över tröskeln och närma sig berättelsen om Jesus genom Markusevangeliet.

Det är en spännande och alldeles fantastisk berättelse som ger oss tröst, befrielse och hopp. Nu, får vi tillsammans lyssna till vad Markus vill berätta för dig och för mig.

Prästgården Ronneby kl 16.00
Varannan onsdag,
7 september - 14 december

Varmt välkomna
Jozsef Németh
komminister
0457 - 45 52 93
jozsef.nemeth@svenskakyrkan.se