Vackra Damkör

i Backaryd/Öljehult

Tisdagar kl 17.00 - 18.30

Plats: Öljehults församlingshem
Vårterminen: kontakta din körledare

Plats: Backaryds församlingshem
Höstterminen: kontakta din körledare