Foto: Gustaf Hellsing IKON

Att vårda gamla saker

Bräkne-Hoby församlingshem torsdag 17 januari kl 14.00

Trivseleftermiddag med kulturhistoriker Helena Löwenstierna samtalar kring gamla saker

Tag gärna med någon sak