Att rösta i kyrkovalet

Alla som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort till sin folkbokföringsadress den 30 augusti 2017.

Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Du måste använda ditt röstkort om du förtidsröstar och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe.

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst har röstkortet med dig (legitimation krävs om inte valförrättarna känner dig).

Personrösta
Du personröstar genom att kryssa för den eller de, max tre personer, som du helst vill se valda.

Brevröstning
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din församlingsexpedition. Där finns det du behöver för att brevrösta. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Budröstning
Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Budröstning är främst ett alternativ för dig som tänkt rösta i vallokal men får förhinder att rösta på valdagen. Du behöver ett brevröstningspaket även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.

Förlorat ditt röstkort?
Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling. Du kan också beställa ett dubblettröstkort via Svenska kyrkans informationsservice, tfn 018 - 16 96 00. Dubblettröstkortet skickas till din folkbokföringsadress. Ett dubblettröstkort kan även faxas till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.