Vi söker gravrättsinnehavare!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på en del gravplatser för att söka efter gravrättsinnehavare och intressenter till gravar på Kareby och Romelanda kyrkogårdar.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten (Romelanda pastorat). Det fanns heller inga bra rutiner hos kyrkogårdsförvaltningen för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de som är gravsatta på gravplatsen.

Om ingen kontakt tas med kyrkogårdsförvaltningen före 30 augusti 2021 kommer förvaltningen att förklara gravrätten förverkad, d.v.s. att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till Romelanda pastorat. Det kan medföra att gravanordningen (gravsten, stenram, plantering) tas bort.

Vet du något om gravarna nedan, så kontakta gärna Maria Bensow. Tack för hjälpen!

 

 

Romelanda:

Senast gravsatt                      Gravsatt år         Gravplatsnummer
Annie Valborg Bengtsson            2006                 RK01 0131-132
Ellen Alvida Bengtsson                1985                 RK02 0290-291
Leander Torell                              1955                 RK06 0502
Josefina Beata Lundgren             1944                 RK06 0513-514
Bertil Zakrisson                            1993                 RK06 0530-531
Margot Wernemyr                      1996                 RK06 0678-679
Kristina Elemina Johannesson     1972                RK13 0764-765
 

Kareby:

Senast gravsatt                      Gravsatt år            Gravplatsnummer
Arne Olofsson                             2005                        Kk03 0418

 

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Romelanda pastorat
Tel: 0303-22 36 98 (tisdag-torsdag 10-00-12.00)
Adress: Romelanda pastorat, Oxelvägen 101, 442 77 Romelanda
E-post:  maria.bensow@svenskakyrkan.se