Tacksägelsedagen i Kareby

Välkommen att vara med och fira allt gott Gud ger oss i naturen!

På söndag är det Tacksägelsedagen! Det firar vi med högmässa i Kareby kyrka kl.10. Före gudstjänsten kommer vi att smycka altaret med olika saker från våra trädgårdar, som en del av den gamla traditionen med skördefest vid denna tid på året.

Tag gärna med dig något från din egen trädgård, eller något du bakat t.ex, till gudstjänsten! 

Det som vi får in kommer vi sedan att sälja vid kyrkfikat efter gudstjänsten. Intäkterna går oavkortat till Kontaktens arbete i Kungälv.

 

KONTAKT

Har du frågor eller vill skänka något i förväg får du gärna kontakta Hillevi Pernmyr:

hillevi.pernmyr@svenskakyrkan, 0738-01 47 57

 

Varmt välkommen!