Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Möjlighet för ensamstående kvinnor att söka medel ur ”Fru Hainaus donation"

I sitt testamente (september 1921) önskade Fru Maria Hainau att medel ska komma ensamstående kvinnor som är bosatta i Romelanda församling till del.

Anser du att du uppfyller följande kriterier är du välkommen att ansöka om medel ur stiftelsen:
* Bosatt i Romelanda församling
* Ensamstående
* Mindre bemedlad/självförsörjande

Blankett finns att hämta på församlingsexpeditionen eller ladda ner här:

Blankett ansökan Fru Hainuas donation

Vi behöver din ansökan senast 1/7 2019.

Skicka till följande adress eller lämna på församlingsexpeditionen i Romelanda:

Romelanda församling
Fru Hainaus donation
Oxelvägen 101
44277 Romelanda

Frågor? Kontakta kyrkoherde Joel Kalin
Joel.kalin@svenskakyrkan.se
0739859131