Meny

Mässmusik för stora och små

Nu kan du beställa mässmusiken som vi använder i Romelanda församling. Den passar alla åldrar!

"Mässmusik för stora och små" är lokalt producerad och förankrad mässmusik från Romelanda församling. Så här står det i förordet:

 "I din hand håller du ett exempel på lokalt producerad och förankrad gudstjänstmusik. Vi befann oss i Romelanda församling i den angenäma problematiken att vi hade många barnfamiljer som ville fira gudstjänst – varje söndag. Vi kände behov av att hitta gudstjänstmusik som var musikaliskt relevant för hela församlingen och samtidigt var bärare av de traditionella texterna och gudstjänstmomenten som präglat Svenska kyrkan sedan länge. Så vi fick börja göra musik själva. I början mixade vi med befintlig musik, både från Svenska kyrkans handbok och från

 sådant som andra skrivit, men med tiden blev det helt egna serier. Dessa vill vi nu dela med oss av."

1 nothäfte 100 kr + porto

Klicka för att gå till beställningssidan: Beställning - Mässmusik för stora och små

Provlyssna här: