KRIK Kids Romelanda

Lek, sport och bibelberättelser för barn. PAUSAS UNDER VÅRTERMINEN

KRIK PAUSAR UNDER VÅRTERMINEN

Då Barbro Lööf är tjänstledig under vårterminen 2024 pausar vi all KRIK - verksamhet. Vår förhoppning är att grupperna startar igen under hösten, och då i Diseröds nya idrottshall. Information om detta kommer efter sommarlovet.

 

KRIK Romelanda

KRIK (uttalas Krick) står för ”Kristen Idrottskontakt” och är en ideell ungdomsorganisation som kombinerar idrott och tro. Genom aktiviteter och gemenskap på kristen grund vill KRIK skapa sammanhang där barn och unga både får vara fysiskt aktiva och får möjlighet att upptäcka mer om Gud.

I Romelanda församling finns två barngrupper som är kopplade till KRIK. Vi kallar dem KRIK Kids Romelanda åk 1-3, resp. åk 4-7. Vid våra träffar leker vi lekar och provar på olika sporter och friluftsaktiviteter tillsammans. Vi avslutar med avslappning och andakt, då vi får lyssna på en berättelse från Bibeln och fundera över någon fråga. 

 

Klädsel

Utomhus: 
Kläder efter väder.  Oömma kläder som är lätta att röra sig i  

Inomhus:
Träningskläder (shorts och t-shirt) eller andra kläder som är lätta att röra sig i. Inneskor

Tag gärna med egen vattenflaska!

 

Kostnad

Det kostar inget att vara med!

Grupperna finansieras genom Svenska kyrkans medlemsavgifter.

 

Tider för hösten 2023


 Åk 1-3:  Onsdagar i jämna veckor, start 23/8 
                 Utomhus: kl.14.30-16.00, inomhus: 15.30-17.00
                 Vi kan hämta från fritids!

Åk 4-7:  Onsdagar udda veckor kl.15.30 -17. OBS inställt 11/10!

Plats:          

Vi är utomhus så länge vädret tillåter, därefter i Diserödsskolans gymnastiksal. Info om plats fås via sms eller mejl senast dagen före. När vi är utomhus möts vi utanför Diserödsskolans gymnastiksal 5-10 min före starttiden och går sedan tillsammans antingen till ”Gunnars äng”, eller till skolans grillplats i skogsdungen bakom Ekhaga äldreboende.

Anmälan

Vi behöver veta i förväg vilka barn som vill vara med. Det går dock fint att nya barn ansluter under terminens gång! Det är bara att anmäla dem via formuläret nedan, eller genom att kontakta Barbro Lööf (kontaktuppgifter längst ner på sidan). 

Vi kan ordna hämtning och lämning från/till fritids för barn i åk 1-3! Fyll i det i anmälan i så fall.

Alla barn är varmt välkomna!
 

ANMÄLAN TILL KRIK KIDS ROMELANDA

Här finns information om hur vi hanterar personuppgifter: https://www.svenskakyrkan.se/romelandakareby/gdpr

  Mer om KRIK

Här kan du läsa mer om den nationella organisationen KRIK.

 

Mer om KRIK ROMELANDA 

KRIK Romelanda är en lokal förening som är anslutna till KRIK, men också till Romelanda församling. Varje deltagare avgör själv om man vill vara medlem i KRIK nationellt eller inte. Vår förening har en styrelse som i nuläget består av Barbro Lööf (ordf.), Peter Stenman och Tobias Olbers. 


KRIK Kids
Vi har två olika grupper för barn, en för åk 1-3 och en för åk 4-6. Vid våra träffar leker vi lekar, provar på olika sporter och friluftsaktiviteter samt har en samling kring en bibelberättelse. 

KRIK Mix
Några gånger per termin ordnar vi KRIK Mix– träffar för alla åldrar. Här kombinerar vi fysisk aktivitet, gemenskap över åldersgränser och en liten stunds reflektion kring en berättelse ur Bibeln.
Datum för ht 2023: