Meny

Hur påverkar coronaviruset verksamheter i Romelanda pastorat?

Romelanda pastorat behöver som alla andra ta ett ansvar för att begränsa spridningen av coronaviruset. 

Vi uppmanar alla som har någon form av sjukdomssymtom att inte närvara fysiskt vid någon gudstjänst/samling.

Det mesta av verksamheten pausas tills vidare. Vi begränsar alla former av samlingar till 50 personer. Vi rekomenderar alla att följa pastoratets gudstjänster via hemsidan eller facebook.

Vi uppmanar att begravningsgudstjänster endast sker med de närmaste anhöriga närvarande. 

Viss verksamheter fortsätter men i annan utformning. T.ex. Öppna förskolan ses utomhus vid uppehållsväder. Läs mer här.

Kyrkan stänger inte ner! Pastoratets präster/diakoner och övrig personal är naturligtvis fortsatt  tillgängliga, antingen genom framförallt telefonsamtal. Tveka inte att höra av dig:

Diakoner:

Lina Hansson (Romelanda) 0739-859138

Helene Hermansson (Kareby) 0739-859139

Präster:

Kristofer Strid (Kareby) 0739-859130

Peter Stenman (Romelanda) 0739-859566

Joel Kalin 0739-859131

 

RUTINER VID GUDSTJÄNST OCH NATTVARD

  1. Utdelande av bröd. I nattvarden tillämpar vi nattvardsfirande ”under en gestalt”. Det innebär att man endast tar emot brödet. Prästen ansvarar för att hålla en god handhygien. Vill du inte ta emot brödet går det bra att ta emot välsignelsen. I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.
  2. Fridshälsning. Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.
  3. Kyrkfika. Kyrkfika ställs tills vidare in.

Pastoratets personal uppmanas till noggrann handhygien, att undvika handskakningar och till extra noggrann hygien. Den som är sjuk ska stanna hemma från jobbet.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, särskilt före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

OROLIG?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Om du känner oro kan du vända dig till församlingarnas präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Har du frågor om hur vi hanterar frågan i Romelanda pastorat, är du välkommen att kontakta kyrkoherde Joel Kalin.