Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR - Förordning kring hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan och Romelanda Pastorat välkomnar den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem, anställd, förtroendevald, ideell medarbetare och vårdnadshavare till barn på Lammets förskola ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Klicka här för att läsa personuppgiftspolicyn för Romelanda pastorat

Klicka här för att veta mer om din rättighet att begära ut dina personuppgifter

Du är välkommen att höra av dig till församlingsexpeditionen (0303-22 33 98) om du har några frågor.

Romelanda pastorats dataskyddsombud är Erika Malmberg. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till henne:
072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se