Meny

Dop i Kareby

En rikedom att få del av!

Dopet är en stor familjehögtid. Ett sätt att låta barnet bli bekräftat och upptaget i släktgemenskapen. Men det kristna dopet är framför allt en kyrkans högtid, inte som en namngivningsceremoni, utan som en högtid då en ny människa inlemmas i den kristna gemenskapen kring Jesus. Föräldrarna har ju gett sitt barn dess namn redan genom namnanmälan till Folkbokföringen på skatteförvaltningen. (Anmälan om förnamn för nyfött barn ska göras inom tre månader från barnets födelse till skatteförvaltningens folkbokföringskontor i den kommun barnet bor).
Varför dop?
Dopet är en Guds gåva till oss. Helt kan vi aldrig förstå vad Gud gör med oss i dopet. Bibeln jämför det med en ny födelse. Liksom ett barn föds för att få växa och mogna så döps vi, för att få växa in i gemenskapen med Jesus och och upptäcka mer och mer av vem han är. Tillsammans med eventuella faddrar (inget måste) har föräldrarna uppdraget att ge barnet möjlighet att upptäcka mer av vem Gud är under sin uppväxt. Det kan man göra på många sätt. T.ex. be aftonbön med barnet och så småningom låsa barnens bibel tillsammans (som man får av församlingen när man är fyra år). Men hemförsamlingen har också ett ansvar att erbjuda en miljö där det döpta barnet tillsammans med föräldrar och faddrar får möjlighet att växa i sin tro.
I dopet får vi löftet att Jesus är med oss alla dagar, inte bara här på jorden utan också i evigheten. Genom dopet blir den som döps medlem i Kristi kyrka på jorden och därmed också medlem i Svenska Kyrkan. Skulle föräldrarna av någon anledning välja att vänta med dopet, men ändå vilja att barnet blir medlem i Svenska Kyrkan redan "på vägen till dopet", måste de anmäla detta till församlingsexpeditionen. Vi kommer då att skicka en förnyad inbjudan till dop under barnets uppväxt.
 
När och var har vi dop i Romelanda och Kareby?
Det finns två alternativ:
1. Ungefär två gånger i månaden finns det s.k. doplördagar kl 12.00 i Kareby och kl.14 i Romelanda Dessa dopgudstjänster tar ungefär en halvtimme.
2. Eftersom dopet inte bara är en familjeangelägenhet utan också en angelägenhet för hela församlingen så är man välkommen att förlägga dopet i söndagens ordinarie gudstjänst. Söndagens gudstjänst brukar ta en dryg timme.
 
Hur gör man om man vill ha dop?
Ring först till församlingsexpeditionen på tel 0303-22 33 98 och anmäl att ni önskar dop. Då får ni reda på när dopet blir, vilken präst som tjänstgör då och om församlingshemmet är tillgängligt för eventuellt dopfirande efter gudstjänsten. Sedan kan ni antingen själva ringa upp den prästen eller be att han ringer upp er för att bestämma tid för ett dopsamtal. Vid det samtalet talar vi tillsammans om dopets innehåll och om allt det praktiska omkring dopet. Vill du redan nu läsa lite om de olika momenten i dopgudstjänsten och titta på några psalmförslag klicka här.
 
Här finns några sammanhang som man kan ta del av i Kareby:
 
-Öppna förskolan
 
- Himladrag
 
- Angelos
 
 
  
Om jag inte är döpt som spädbarn?
Det är aldrig för sent att låta döpa sig, vare sig du är 10, 15, 25, 50 eller 75 år gammal. Beroende på din ålder så har vi några samtal om vad kristen tro är och bestämmer sedan tid för dop, som sker, antingen i enskildhet tillsammans med några av dina närmaste och dina faddrar eller kanske i en församlingsgudstjänst. Man döps bara en gång i livet, så som vi ser det i vår kyrka. Därför erkänner vi fullt ut varje kristet dop, som skett i den treenige gudens namn, vilket kristet samfund det än skett i.
 
Kostar det något att döpa sitt barn?
Nej, dopet är gratis.