Gren med vita magnoliablommor mot en ljusblå himmel
Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock

Dagretreat 7 maj

En dagretreat är särskilt avsatt för att gå in i tystnad och få mer utrymme för bön, vila och reflektion.

Upplägg och schema för retreatdagen 7 maj kl. 8.30-15.30:

            Drop-in
8.45    Morgonbön i kyrkan
9.00    Fika i församlingshemmet
9.20    Introduktion till retreat med tystnad 
            Bibelmeditation
            Enskild tid för bön, reflektion, promenad, vila. 
            Rör dig fritt i kyrka, församlingshem och vår omkringliggande miljö. 
            Kyrkan står öppen med stilla musik.  
10.00 Möjlighet till enskilt samtal med präst (Kristofer) eller diakon (Helene)
11.00 Möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon 
12.00 Middagsbön i kyrkan
12.20 Lunch i församlingshemmet
            Enskild tid
13.00 Möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon
14.00 Mässa i kyrkan
            Tystnaden bryts
15.00 Fika och avslutning
            Drop-ut

En dag som vi avsätter för vila och tystnad. Temat för dagen är ”Vandra i påsktiden”. 
Fika och lunch har vi gemensamt. Under dagen betalar man enbart för lunch (50 kr). 

Anmälan till Helene Hermansson senast 28 april.
helene.hermansson@svenskakyrkan.se eller 073-985 91 39

Varmt välkommen!