Bön för fred - en öppen bönesamling anpassad för barn

Romelanda kyrka fredag 25/3 kl.19

Bön för fred

Välkommen till en öppen bönestund anpassad för barn i Romelanda kyrka.
Genom att måla, tända ljus, skriva lappar mm uttrycker vi vår bön för Ukraina.

Efter samlingen i kyrkan finns möjlighet att köpa påskpynt och kakor som barn bakat, till förmån för Unicefs arbete i Ukraina.