Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arbetslag för gudstjänsten i Kareby

Gudstjänst gör vi tillsammans. Bibeln uppmuntrar oss till detta:

"När ni samlas har var och en något att bidra med" (1 Kor 14)".

Det är bättre att många gör något än att få gör mycket. Dessutom blir det mycket roligare så!

Därför har vi fyra arbetslag som tar ett särskilt ansvar var fjärde vecka. Vill du också vara med? Kontakta Kristofer Strid, 0739-859130.

Klicka här för att ladda ner arbetslagsschema för hösten och julen.