ANMÄLAN

Fyll tillsammans med din vårdnadshavare i era uppgifter här! Anmälan är inte bindande. Du kommer att få mer information under hösten 2021. Läs mer om hur vi hanterar era personuppgifter på www.svenskakyrkan.se/romelandakareby/GDPR

Dina uppgifter som konfirmand:

Vårdnadshavares uppgifter:

Vårdnadshavares uppgifter (om olika adresser):