Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Romboleden

Romboleden går från Köping vid Mälaren, passerar genom Västmanland, Dalarna och Härjedalen. Efter Ramundberget går den in i Norge, till Nidarosdomen och helgonet St Olavs grav i Trondheim.

UNIKA UPPLEVELSER UNDER VANDRINGEN

Romboleden erbjuder unika natur- och kulturupplevelser. Den använder befintliga leder och lokala vägar lämpliga för vandring. Längs leden finns många identifierade historiska platser, vissa kulturminnesmärkta och i folkminnet lever fortfarande många myter och sägner kvar som berättats från generation till generation. 

Romboleden finns som digital karta på https://naturkartan.se/sv/romboleden 
Du kan också ladda ner Naturkartan som en app i mobiltelefon.


KNYTER SAMMAN EUROPAS PILGRIMSLEDER

Startpunkten i Köping sammanbinds med leden till Vadstena, som är nationellt pilgrimscenter i Sverige, och därifrån binds leden samman med Skåne-Blekingeleden som är en del av den långa väg som knyter samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Det betyder att Romboleden är en del av det omfattande nät av pilgrimsvägar som finns i hela Europa sedan många hundra år tillbaka.

VALLFARTORTEN NIDAROS

Nidaros/Trondheim var en betydande vallfartsort för helgondyrkan under 500 år, fram till reformationens genomslag i slutet på 1500-talet, då Gustav Wasa beslutade att ersätta den katolska kyrkan med den lutherska.

Nidaros/Trondheim var vid den här tiden (1050-1550) att jämställa med pilgrimsmål som Rom, Jerusalem, Santiago de Compostela och Vadstena. Leder från Finland, Ryssland, Polen, de baltiska länderna och Tyskland anslöt till Romboleden i Mälardalen. Romboleden knöt ihop pilgrimsmålen Vadstena och Nidaros.

Etappförslag Vadstena – via Romboleden – Trondheim.(Materialet är av äldre datum.)

Läs mer om pilgrimsvandring i Pilgrimsstaven till stöd för din livsvandring.