Vigsel

"Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, hålla fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter." (Texten hämtad från Bibeln och läses ofta vid kyrklig vigsel.)

Glöm inte er vigselpräst, för ibland blir kärleken sliten och grå och kan behöva stöd av någon utomstående. Vänd er då gärna till er vigselpräst (eller någon annan präst) om ni behöver samtal, var för sig eller tillsammans. Samtal med präst är alltid kostnadsfria.
Till sist...
Kontakta den utlandsförsamling där ni önskar gifta er. Telefonnummer hittar ni på svenskakykran.se.
Att gifta sig utomlands
Om ni lever i ett registrerat partnerskap kan ni få er relation kyrkligt välsignad i Svenska kyrkan. Även om ni gift er borgerligt kan ni få en kyrklig välsignelse över ert äktenskap.
Kyrklig välsignelse
Före vigseln träffar ni prästen i ett vigselsamtal där ni samtalar runt äktenskapet och även de praktiska delarna.
För att gifta sig i Svenska kyrkan krävs en hindersprövning från lokala Skattemyndigheten, där det fastställs att det inte finns några hinder för er att gifta er, samt att åtminstone en av er är medlem.
Vigseln är gratis för kyrkans medlemmar i den egna hemförsamlingen. Om annan kyrka väljs kan det medföra extra kostnader.
Vill ni gifta er i "hemkyrka" så ska ni anmäla det till församlingsexpeditionen här i Roma pastorat. Vill ni gifta er i någon annan kyrka ska den expeditionen kontaktas. Har ni många specifika önskemål är det bra att så tidigt som möjligt ta kontakt. Vigselgudstjänsten formar ni tillsammans med de medverkande; dvs präst och musiker .
Hur går man tillväga?
Namnbytet är också ett synligt sätt att visa att man vill höra ihop med varandra.
Att ändra efternamn är vanligt i samband med att man gifter sig. Det finns många möjligheter, det vanligaste är fortfarande att kvinnan tar mannens som enda namn eller som mellannamn. Båda kan också behålla sin respektive namn. Mannen kan ta kvinnans efternamn. Man kan också välja ett nytt gemensamt efternamn.
En kyrklig vigsel behöver inte vara stor och påkostad. En vigsel är lika giltig -enkel som påkostad!
I den kyrkliga vigseln ber alla gäster tillsammans med prästen och brudparet om att Gud ska välsigna deras äktenskap och följa dem på vägen genom livet.
Ringarna man sätter på varandras fingrar är ett synligt tecken på vad man lovat. Ringen är en evighetssymbol.
Kärleken och känslorna är naturligtvis viktiga när man bestämmer sig för att dela livet och bröllopet är kärlekens fest! Minnet av vigseln är ett stöd när vardagen kommer och känslorna inte märks lika tydligt.
Känslorna kan vi inte råda över eller lova något om . Därför handlar inte löftena i vigseln om att känna starka känslor för varandra resten av livet. Löftet är i stället en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av livet med varandra.
Ovanstående text handlar om den kärlek och aktning vi människor bör visa varandra och är viktiga ord för alla som vill leva tillsammans.