Roma kyrka / guidberättelse

Roma betyder öppen plats - på ”rummet” möttes gutnaltinget, Gotlands riksdag
Nuvarande kyrka är bygd under 1200-talet. Dendrokronologisk datering ger årtalet 1270 för kyrkans bakersta del. Byggd som falsk basilika. Av 1100-tals kyrkan finns korets norrvägg kvar.
1164 grundades Roma kloster, har haft betydelse i stil och form, romansk.
Kyrka kan ha fungerat för tinget ovanligt stor norrportal.
Landshövinge kyrka 1600-talet: Jens Hoeg 1627-1633 bekostade restaurering
Holger Rosenkarntz skänkte de stora ljusstakarna 1642.
Johan Didrick Grönhagen 1681-1738 (Han som rev klostret) skänkte Predikstolen 1737, nattvardskärl , antependium, mässhake och håvar.
Kyrkans bänkinredning som togs bort vid restaureringen 1902 hade ”Härskapsburar” för landshövingeparet.
Dopfunten mitten av 1200-talet, musselcuppa i röd kalksten. Dopfatet av mässing från 1500-talet.
Altartavlorna: den på norrvägen beställd av Kh Magnus Majalander 1656 och målad av Johan Bartch, (Johan Målares hus i Visby). Nuvarande altartavla målad av Carl Wilhelm Pettersson 1902. Altar krusefixet 1989 Johan Pousette.
Sakramentsskåpet  från tidigt 1200-tal, renoverat 1902.
Krucifixet 1760 beställt av Kh Jacob Bolin, ”påven i Roma” kostade 90 daler silvermynt, församlingen ville inte betala. Vid visitation 1763 förklarade biskop Lütkeman att församlingen inte beställt korset. Bolin sade då ” Så betalar jag i Guds namn också detta”.
Sedan under 1800-talet förvarades krucifixet på vinden, det skadades och återupphängdes i kyrkan på 1940-talet restaurerades 1965 och väntar nu på rekonstruktion till orginalutförande.
Orgeln tillverkad av Åkerman och Lund 1873, även en liten orgel skulle låta som en katedralorgel.
Ljuskronan i mittgången inköpt av kyrkyrkans medel 1776 då Bolin var kyrkoherde och von Segerbaden landshövding. Den andra ljuskronan ”gåva av tjenstedrängen Jakob Bergström, Möllbjärs 1900.
Epitafier  ett 1654 över Kyrkoherde Majalander ett annat 1664 över Berndt Rasmusson och Mette Nilsdotter Karby och hans familj med 8 saliga barn.
Klockstapeln klockor från Gammal Svenskby 1782, 1929, 1931 1/8 i Roma
Christoffer Hoas, begravd här.