Roma kyrka

Om 1100-talets gudtjänsthus vet vi ingeting om. Däremot är nuvarande sakristia jämte korets norra mur rester av en absidkyrka från århundradet därefter. Roma nuvarande kyrka byggdes 1215-1255. Kyrkan är treskeppig och den mest romanska på ön, har blivit kallad "den falska basilikan". Den är nämligen som en hallkyrka byggd tvärs över, men sidoskeppen är som hos basilikan längre än mittskeppet. Lägg märke till att mittvalvet är högre än de båda valven i samma skepp. Roma kyrka är en av de större på Gotlands landsbygd med en golvyta på över 400 m2 och en högsta valvhöjd på ca 10 m. Kyrkan är uppförd under inflytande från cisterciensernas klosterkyrka och anses av denna anledning sakna såväl kalkmålningar och torn. Bland inventarierna kan nämnas dopfunten (1200), gravhällar (1300 och 1400), dopfat (1500). Predikstolen är skänkt 1737 av landshövding Grönhagen. Orgeln är från 1873. Kormattan blev färdig 2001. På kyrkogården finns en klockstapel där det hänger tre klockor som före 1929 fanns i Gammalsvenskby i Ukraina. Ett par hundra meter från kyrkan ligger Gammalsvenskbygården, svenskbybornas minnesgård, uppförd av frivilliga krafter 1977 efter exteriörritning av en av gårdarna (norbergs) i Ukraina. Församlingen har ca 800 kyrkotillhöriga. Prästgården ligger bredvid kyrkan och där finns pastorsexpeditionen och i flygelbyggnaden bedrivs bl a musikverksamhet.