Östergarn kyrka

Kyrkans kor och långhus byggdes omkring 1250 och tillskrevs helgonet S:t Egidius (IIian). År 1565, under nordiska sjuårskriget, brändes kyrkan av en svensk trupp, varvid valven störtade in. All medeltida inredning förstördes och endast fragment av väggmålningar finns kvar. År 1715 och 1717 plundrades kyrkan av ryska trupper. Kyrkan återställdes senare under prosten Lars Neogards ledning. Kyrkan restaurerades senast år 2008 och senare återställdes FW Scholanders orgelfasad från 1850. På kyrkogården finns en minneslund formad som en gotländsk fiskebåt, en sk tremänning.