Kräklingbo kyrka

Den äldsta delen av kyrkan är koret som invigdes år 1211 och kyrkan byggdes sedan ut på 1300-talet då också de stora sydportalarna tillkom med huggna reliefer i  kapitälbanden. Interiört finns på norra murväggen en svit kalkmålningar från 1200-talet men även från 1300-talet. Altarskåp från 1500-talets början anses vara ett gotländskt arbete. I korvalvet hänger ett triumfkrucifix från 1200-talets slut. Dopfunten från år 1670 har ett praktfullt trälock. Invid kyrkan finns resterna av en kastal troligen uppförd på 1200-talet.