Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Romaklosters pastorat Besöksadress: Roma Pastorsexpedition, Roma Prästgård, 62254 Romakloster Postadress: Roma Pastorsexpedition, Roma Prästgård 503, 62254 Romakloster Telefon: +46(498)50031 E-post till Romaklosters pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hejdeby kyrka

Hejdeby kyrka

Koret med absid är romanskt och dateras till ca år 1200. Absiden täcks av hjälmvalv och koret av romanska kryssvalv. Portalen kan jämföras med korportalen i Roma klosterkyrka som byggdes av cisterciensermunkarna. Absiden är försedd med tre rundbågiga fönster. Långhuset har romanska kryssvalv och byggdes i en andra etapp några decennier senare. Tornet är den yngsta byggnadsdelen och tillkom under 1200-talets senare del. Den uppvisar gotiska former i valv, tornbåge och ljudgluggar. Strelows krönika anger årtalet 1281 som invigningsår för hela kyrkan. Troligen avser årtalet tornets invigning. Kyrkan restaurerades 1966-76. Av särskilt intresse är kyrkans medeltida kalkmålningar. I absiden finns på var sida om altaret två änglar med rökelseekar. I koret och långhuset framställs apostlarna och andra helgon. Över triumpbågen i långhuset är centralmotivet Marie kröning. Under 1400-talet blev vissa målningar överkalkade och nya målningar i Passionsmästarens stil tilkkom. Några inventarier att nämna är: Väggskåpet på absidens norra vägg från 1200-talet med en bevarad medeltida målning på insidan föreställande ett helgon med en kalk i handen. På korets norra vägg syns även ett medeltida sakaramentskåp. På södra väggen syns en rundbågig nisch med försänkning, en piscina med uttömningshål. I koret står även en väl bevarad medeltida korbänk med svarvade delar. Den enda skulptur som finns bevarad är krucifixet i triumfbågen från början av 1200-talet. Dopfunten av kalksten, röd- och blåmålad av s.k musselcuppatyp är från 1200-talet. Den har ett medeltida trälock föreställande en korskyrka med centraltorn. Kyrkbänkarnas dörrar är bemålade med rosor, därav namnet, vår lilla "Rosenkyrka". I tornrummet hänger ett votivskepp daterat 1808. Församlingen har idag ca 150 kyrkotillhöriga.

kor - långhus - torn.
Hejdeby kyrka och församling är en av pastoratets minsta till antalet invånare. Går vi in i kyrkan förefaller den vara ett enhetligt byggnadsverk. Man kan dock urskilja tre olika perioder i byggnadshistorien. De följer kyrkorummets olika delar i nämnd ordning,