Dopsymboler

Vi kan inte se Gud med våra ögon. Det som sker i dopet kan vi inte heller se. Därför använder vi oss av symboler som kan hjälpa oss att förstå.

Dopljuset
visar oss två saker. Dels berättar det om Jesus som säger om sig själv: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus", dels visar den hur den som döps får vara som ett ljus i en många gånger mörk värld.
Dopklänningens
vita färg betyder renhet och förlåtelse. I dopet får ditt barn omslutas av, "klä på sig" Guds förlåtelse. Förlåtelse finns sedan med som en möjlighet hela livet. Dopklänningen är för lång för barnet, det är ett tecken på, att barnet behöver få växa i sin tro genom livet.
Vattnet
är livets symbol. Inget kan leva utan vatten. Livet vi döps till är det eviga livet. Den dagen kroppen inte längre orkar med, bär den som är döpt det eviga livets inom sig.
Korstecknet
är en segersymbol. På korset vann Jesus seger över ondskan. Döden fick ge vika för Livet. När prästen gör korstecknet betyder det att det som sker här inte är prästens ord och handlingar, utan Jesus själv är med i det som sker.