Björke kyrka

Björke kyrka

Koret är tillbyggt på 1300-talet och långhuset blev färdigt ca 1260. Kyrkan fick aldrig torn. Krucefixet är en klenod från 1160. Predikstolen som är en av Gotlands äldsta är från 1594. Altarskåpet är snidat 1911. Kyrkan fick 2004 ett modellskepp som minnesgåva. Församlingen har ca 400 kyrkotillhöriga. Björkegården mittemot kyrkan som har varit folkskola är numera församlingshem.