Barlingbo kyrka

Barlingbo kyrka

Prästgården som ligger intill kyrkan är byggd tidigt 1900-tal är komministerbostad och är unik i sin byggnadsstil. Den inrymmer bl a församlingsexpedition. Församlingen har idag ca 250 kyrkotillhöriga.
Kyrkans äldsta del är koret från 1225. I koret finns gravstenar från 1339 över kyrkoherden Petrus och hans bror johannes. Botulf Bardlings, 1336, samt sten ursprungligen lagd över Botvid, 1200. I koret finns väggmålningar föreställande sex apostlar från 1300-talet. Långhuset stod färdigbyggt ca 1250. Stora ingången fick sin portal ca 1300. Tornbyggnaden tillkom i slutet av 1200-talet. Kyrkbänkarna fick sin nuvarande utformning i mitten av 1800-talet. Kyrkklockan som är vigd åt Maria och Sankt Dionysos dateras till ca 1400. Inskriptionen i klockan lyder: Kriste hör oss, Maria var oss huld, Sancte Dionysos bed för oss. Dopfunten från 1100-talets slut är huggen i sandsten enligt engelsk - gotländsk skola och räknas som ett av våra förnämsta inhemska konstföremål. Ett rikt bildverk samt symboler för de fyra evangelisterna. Ursprungligen var funten målad i azuritblått, ultramarin och bladguld. Gråmålades under 1600-talet. Triumfkrucifixet från 1200-talet anses mycket välbevarat och hänger på sin ursrpungliga plats i triumfbågen. Därav krucifixets namn. På korsarmarna finns de fyraevangelisternas symboler Krucifixet är ett verk som tillskrivs Tingstädemästaren.