Ala kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet och det förlängda koret kom till på 1250-talet. Från den äldsta kyrkan finns ännu korportal med kapitilärfigurer. Invändigt finns kalkmålningar från 1200-talet, 1400-talet samt 1700-talet där 1400-talsmålningarna tillskrivs "Passionsmästaren". På tornets västvägg finns ett antal skeppsristningar. 1938 härjades kyrkan av en brand som började i tornet varvid kyrkklockan föll ned och krossades. Vid återuppbyggnaden rekonstruerades tornhuven som tillskrivs hovarkitekten Olof Tempelman 1780. Ett till Ala kyrak tillhörigt högmedeltida retabel, en snidad altartavla, finns f n på Gotlnads Museum.