Akebäck kyrka
Foto: S Beijer

Akebäck kyrka

Akebäck kyrka

Kyrkan som är invigd år 1149 är känd för sina ljudkrukor som tar bort ekot och ger fin akustik. En stor ljuskrona är skänkt 1850 av snickarmästaren Johan Pettersson av "Tacksamhet till försynen, som i främmande land skyddat och ledsagat honom under 14 års frånvaro". Kyrkan har två klockor varav den yngsta är skänkt 1993 till minne av läkaren Sverker Endrell. Församlingen är pastoratets minsta med ca 80 kyrkotillhöriga.