Våra kyrkor

I Romaklosters pastorat finns 23 kyrkor och här kommer en presentation av var och en.

De 22 socknarnas pastorat mitt på ön är en utpräglad jordbruksbyggd mitt i den bördiga gotländska jorden. I Roma samhälle ca 15 km öster om Visby, som är centrat för mellersta Gotland finns det mesta som håller vardagen igång. Här finns livsmedelsaffär, apotek, tandläkare och en hel del annat. Här finns även låg- mellan och höstadieskola. I Endre, Dalhem, Kräklingbo och Vänge socken finns också en låg -och mellanstadieskola.
Hjärtligt välkommen att dela vardag och helg med historiens vingslag i ryggen och framtidens möjligheter för ögonen.