Follingbo församlingsråd

2014-2017

Follingbo församlingsråd

Olof Nyström, ordf.

Ingegerd Sahlsten

Gun Westerberg

Margita Johansson

Leif Molthon

Lars Olof Ansén