Björke församlingsråd

Björke församlingsråd år 2014-2017

Björke församlingsråd
Marek Jönsson, ordf. tel.nr 50847
Ing-Britt Johansson
Thed Hanqvist 
Marie Nilsson
Bo-Eric Engström
Rickard Möller
Britta Samsioe
Benny Hagström