Hejdeby församlingsråd

2014-2017

Hejdeby församlingsråd
Arne Björkqvist, ordf.  
Gunnar Lindby
Rolf Gottfridsson
Hans Klingvall
Eivor Tidblom
Nina Winarve
Mats Hedqvist