KONTAKT

Besöksadress:
Expeditionen i Kyrkans Hus, Myrstadavägen 19, Tenhult.

Postadress: 
Myrstadavägen 19, 561 60 Tenhult

Telefon: Expeditionen 036 – 39 06 80
E-post: tenhult@svenskakyrkan.se